Giới thiệu
Giỏ hàng (0) Đóng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Bourgogne VS Burgundy

(English below)
Vào năm 2012, Bourgogne Wine Board (BIVB) đã quyết định ngừng cho dịch từ “Bourgogne”, một cách chính thức tại bất kể quốc gia nào.

Quyết định này nhằm giúp người tiêu dùng an tâm khi có sự đảm bảo chất lượng thông qua việc nhất quán giữa nhãn rượu và tên của vùng sản xuất rượu vang. Rượu vang Bourgogne có danh tiếng mạnh mẽ trên toàn cầu với một nửa tổng số rượu vang Bourgogne sản xuất được xuất khẩu sang khoảng 170 vùng lãnh thổ.

Tuy vậy, đối với người tiêu dùng càng sống xa Pháp, họ càng gặp khó khăn trong việc hiểu về hệ thống tên gọi. Nhờ vào nguồn gốc của rượu, cũng chính là tên của vùng trồng nho, họ sẽ giải quyết được khó khăn đó. Do đó, điều cần thiết là chỉ sử dụng một cái tên danh tiếng, một từ đồng nghĩa với sự xuất sắc và tôn trọng nguồn gốc: Bourgogne.

In 2012, the Bourgogne Wine Board (BIVB) decided to stop translating the word “Bourgogne”, whatever the country.

The aim is to help consumers find their way by ensuring coherence between the wine labels and the name of the region where the wines were created.

Bourgogne wines enjoy a strong global reputation with half of all Bourgogne wines produced being sold at export to around 170 territories.

However, the farther the consumer lives from France, the more they struggle to understand the appellation system. They can get their bearings thanks to the wine’s origins, which is the name of this wine-growing region. It is therefore essential to use only one powerful name, a synonym for excellence and the respect for origins: Bourgogne.

Credit: Saigon Sommeliers Association

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quý khách đã đủ 18 tuổi chưa?

Vui lòng để lại thông tin bên dưới.